Uw privacy is voor Helder Telecom & ICT van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.heldertelecom.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Helder Telecom & ICT.

Online formulieren en Nieuwsbrief

Via onze contactformulieren kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per post
per e-mail
via social media
per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de gewenste informatie te verstrekken. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen.

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Helder Telecom hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Daar heb je recht op.
Met het versturen van het sollicitatieformulier geef je Helder Telecom toestemming om de persoonsgegevens die je ons verstrekt (inclusief eventuele videosollicitatie), te verwerken en op te nemen in onze database. Wij zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor onze sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
Helder Telecom verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks, of door middel van formulieren en/of aangehechte Cv’s. Helder Telecom verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van vastlegging van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn:

  • de contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres)
  • het geslacht van de sollicitant
  • de talen die de sollicitant spreekt
  • de opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.)
  • de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant (vroegere werkgevers, referenties, enz.)
  • Eventueel foto- en filmmateriaal dat door de sollicitant wordt aangeleverd

Helder Telecom bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de werving- en selectieprocedure bewaren we de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken, conform de geldende wet- en regelgeving. Nadat de bewaarperiode is verstreken, verwijderen wij deze uit onze systemen.
Op jouw verzoek verwijderen wij direct jouw gegevens uit onze systemen. Jouw verzoek richt je in dat geval aan pz@heldertelecom.nl
Helder Telecom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Helder Telecom & ICT
Professor Asserweg 12B
5144 NC Waalwijk
0884435333
info@heldertelecom.nl